Rudolf Degenaar, Brouwershaven
Nickname: Yochem Sax
Weblog: www.zeelandnet.nl/weblog/data/degenaar

Op deze website staan de gedichten van Yochem. Periode: 1985-2010.

-----------------------------------------------------------------------------------------------   

 

               Poetry

               is painting

            with the words

               of music

 

                  if you understand.   

 

                                                    Yochem Sax

 

               

 


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                           There is nothing to say

                                                             to-day

                                                By the way

 

                          What could there be

                                       to see

                              may be

 

       there is nothing to say

                      good day

                       to-day

          


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

              Every body has another story

                   No body is the same

              Every body is another story

                   Nobody has the same

              Every body wants another story

                    No body wants the same

 

                Every story needs another body

                     Every body is the same

                Every body needs another story

                     Every body has the same

                 Every story     every body

                      Another body  -  still the same

                             .    .    .    .    .

                      

                    


-----------------------------------------------------------------------------------------------       TO  TO  TO  TO  TO  TO  TO  A  LADY

 

      Zoals je begrijpt is

                               een vriendelijk gebaar

      van     jou     voldoende

 

       I an what I am what I am what I am

       Who am I

       You are what you are what you are

       Who are you

 

       I am                               you are

 

                          WHO

                               OR

                                 WHAT

 

        THAT IS THE QUESTION


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

             Kom ik ga maar even

             S A X    blazen

 

                              YOCHEM

               .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

                   

                       He Saith FREEDOM

                         

                                     and

 

                         FREEDOM

 

                                  they gave   H I M

 

                                            A M E N

 

                                 ( no prayer )

 

                         


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

              To Charly

              

              I'm just a bird

              Flyin' around and

              sometimes sittin' in a tree

 

              until I fly again

              to just another tree

              and listen again to . . . . Bird

 

             Just one difference

             I can't fly

             and that's ALL

 

                                Yochem Sax  ,  21-1-'86

 

              


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                 No surprise .

 

                 suddenly you fall

                 and then you fall and fall

                 until the end of nowhere

 

                into another depth

                where you can't fall

                until the end of


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

             Raadselpraat

 

             Tot tergens toe gestreden

                   zat hij ten leste neêr

                        en slurpte zijn uiensoep .

 

             Voor het venster van het leven

                     was de lamp van de buurvrouw

                            juist niet te zien .

 

            Toenmalig verknalde brokken

                            breien slecht aaneen

                                      vanuit een ver verleên .


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

              BIJNA NIEUWJAAR

 

              Vanaf morgen zal het echt beter gaan

              Nog beter zelfs dan eerst

              Ik weet het nu heel zeker

 

              Gaan zal het vanaf morgen

              Beter zelfs dan eerst

              Zeker weten

 

              Ik weet het nu

              Beter zelfs dan

              Vanaf morgen

 

              Dus

 

                                                    23-1-86

             


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

               To my new love  ( she does exist , I hope )

 

            Er rijdt een trein tot aan de dijk

            En voor de rest mijn kind

            Waait wel een Westenwind .


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

              ANNONCE

 

                                       POEM

                                       POESY

                                       POET

 

                                                 WHAT DO YOU MEAN  ?

 

                Vóórlezen  zeker ?  ?

 

                                              Bij de westenwind

                                              achter de dijk

 

                                              JAZEKER  !!!

 

                 toe maar het houdt niet op .


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

             SLAAPIJS

 

              Heldere Kraakvrieshemel

              belooft urenlang gekras

              op dichtgevroren sloten .

 

              Een dichter moet

              om 's nachts te kunnen slapen

              soms wat fantaseren .

 

              Met de ogen gesloten

              leidt dit mogelijk gekras

              tot niets dan slapeloosheid .

 

                            24 jan.  '86 , 3.07 uur


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

             NO  BUT  THERE

 

            There is no life but death

                     is no food but drink

                        no sleep but wake

 

            There is no people but

            there is no

            but

 

            No hate but love

                 hate but love

                 no

 

             Death and life

             alive but death

             there

 

                      and


-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

             GROOT  KINDERLIED

 

            ter liere lop ter la

            van rechtsom draait mijn stiel

            door het roeren van mijn wiel

 

            BEEN  BEEN  BEEN  BEEN  BEEN  BEEN  BEEN  BEEN

 

            van hier naar drop en ginds

            van linksom draait mijn stiel

            om het roeren van mijn been

 

            WIEL  WIEL  WIEL  WIEL  WIEL  WIEL  WIEL

         

            en weer terug naar af

             van gindsom rechtsom links en

             draai maar lustig voort

 

             BROM  BROM  BROM  BROM  BROM  BROM


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

            Dat vind ik zo geweldig goet

            Bartok studeren en dan ineens zo

            PATS

            Dat wind me zo geweldig op

            zo van Bach voor fluit

            weer verder terug naar

            UIT

            O  ja, ik was vergeten

             en heb nog even teruggescheten

             van alles wat ik kots .

             NIKS  en  UIT


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

              SOM  .         OPGAVE  kan  ook  .

 

             GEGEVEN  :            geen

             TE BEWIJZEN  :      nog minder

             BEWIJS  :               niets

 

             Moderne Rekenkunde .

 

             Ter zake .

              Om kort te gaan   -  -

                                              het is geleverd

                                              maar niet bewezen

                                              dat zeker niet .

 

                                               Hoewel . . .


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

             ODE AAN DE KOMPUTER

 

             Geestelijk produktieproces .

 

             Wetenschappelijk verantwoorde handleiding

             bij geestelijke overcapaciteit .

 

             Het zenuwstelsel geraakt soms overbelast ,

             hetgeen als gevolg heeft dat bepaalde

             zekerheden doorslaan .

             Dit is dagelijks waar te nemen .

 

            De konklusie mag dan ook luiden :

            Weg met het zenuwstelsel en

            gewoon een ander systeem .

 

           Hetgeen geschiedde .


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                    Dit vrolijke bundeltje werd uitgegeven

                     ter gelegenheid van de tiende "Uithoudingsvermogen-

                     Vierkamp, een sporttief evenement met

                      Fietsen ,  schaatsen  zwemmen  en Hardlopen

                      allemaal lange afstanden.

                      15 en 16 maart  1986  Den Haag , Kijkduin .

 

                       Rudolf Degenaar, duursporter, muzikant/dichter,

                       oprichter van de Stichting Rekreatieve Meerkamp

                        Nederland, waar de Stichting Triathlon uit is

                        voortgekomen .  Dank U .


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Gedichten ( handle with care, por favor )

1986

 

 

              Als er zulke mensen bestaan

              Vul maar in . .

              Wat moet ik dan op deze planeet

              Wat heet . .

              Hoe verder nu gegaan

              Vul maar in . .

              Wat is dat voor gezweet

              Wat heet . .

 

              Wat heet nu weer te gaan

              Vul maar in . .

              In die grote klere keet

              Wat heet . .

              Het is echt niks meer gedaan

              Ik vul niks meer

              Wat heet . .

              Ik zak in enen zo maar neer

              Vul maar in . .


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

               VUL MAAR IN . . .

 

               Dat was de titel van het vorige gedicht

               Ik bedoel : een titel met gewicht

               En daar ben ik voor gezwicht

               Dat kwam weer door die nicht

 

               Die heerlijke nicht en dan maal zeven

               Is het niet om van te beven ?

               Kom, we gaan het zeil eens reven

               en houden daarbij steeds het glas geheven

 

               Zeven maal een kwatrijn

               Wat is dat nu voor gein ?

               Zeven maal in katzwijm

               En dan nog dat venijn

 

               Dat ook nog in de staart zit

               In de staart zit dat venijn

               Vooral dat zevende kwatrijn

               Daar rammelt mijn gebit, shit

 

              Eén kwatrijn maal zeven

              En de staart vol met venijn

              Wie stond daar niet te beven

              En had opeens weer gein ?

 

              Hou vooral dat glas geheven

              Anders kunnen wij niet reven

              En hou steeds het roer gericht

              Intussen wordt het een gedicht

 

              Met zeven maal zeven rijmen

              Om dagelijks te bezwijmen

              Zeven kwatrijnen in het gelid

              Shit, daar rammelt mijn gebit .

 

               .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

              HET HOOFD VAN ALWEER ZO'N HEER

 

              Waar zijn nu alle fraaie woorden

              Die rijmen keer op keer

              Wat is er toch van U geworden

              Een echte dame of een heer

 

              Waarachtig het is een hele eer

              U thans reeds aan te kondigen

              Het spoedig eind van weer zo'n heer

              Die nooit iets deed vanwege niet te zondigen

 

              Tegen het zoveelste gebod van weer zo'n heer

              Al heeft die letter thans een Hoofd

              En valt er niet omheen te spotten

 

              Al met al : de heer keert weer

              Zo heeft althans die heer beloofd

              Al gaan we daar nou niet mee spotten

 

                              .    .    .   


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                Toen ik dit papier pakte  wist ik niet meer

                Wat ik had geschreven op een andere keer

                En moest  gewoon opnieuw beginnen

                Wat moet ik nou deze keer verzinnen ?

 

                Beginnen, gewoon opnieuw beginnen, oude heer

                Dat vertel ik je nou al meer dan duizend keer

                Gewoon  beginnen, opnieuw beginnen . . .

                Wat een geluk, daar begint mijn poes te spinnen

 

                Het gaat zeker goed met mijn grote vriend .  .

                Wie is daar nu van gediend

                van die prietpraat over poezen

                Dat staat toch niet op alle hoezen

 

                Dichter met poes óf poes met dichter

                óf alle twee een dichter

                en allebei een poes

                Nee, ik heb geen andere smoes

 

 

                                 *      *      *

              


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                En smoezen kan ik ook niet meer verzinnen

                Het is al droefenis wat er luidt

                De klokken van de toren vangen aan te bimmen

                Twee pootjes   wat een geluid

 

                Twee pootjes om te bimmen

                En een geluid van binnen

                De klokken van de toren

                Dat is niet om aan te horen

 

                Wat een geluid daar op die toren

                Ja, komt U maar binnen

                Nou moet U eens goed horen

                Dat houdt niet op met bimmen

 

                Bim Bim Bim Bim Bim Bim Bim

                Bam Bam Bam Bam Bam Bamm Bammen

                Beieren Bammen Bammen

                Bambambam

                en eieren zonder Bam

                Bam Bam Bam

                BMMMMM BMMM

                BAM

                       B

                           I

                               B

                                   I


-----------------------------------------------------------------------------------------------BEIERBAM

              ZONDER BEIERBAM

 

              BEIERBAM

                            ZONDER BAM

                            BAM

                            BAM

                                ZONDER

                                         BAM

                                               BAM

                                                   BAM

                                                       ZONDER

                                                               BAM

                                                                   ZON        

                                                                        B

                                                     


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                  Gezalver van een ongedaasde

                  Begaan maar met veel moed

                  Om daanig om te spitten

                  Hou dat nou maar eens goed

                  Het is een dusdanig opgeblaasde .  .

 

                  Dan maar liever een ongezalfde

                  Dan maar iets minder moed

                  Om daar nu in te spitten

                  Is dat nu echt niet goed

                  Dat gedoe met zo'n ongedaasde .  .

 

                  Vooruit, omspitten

 

                 Die ellende met zo'n ongezalfde

                 En hoe dat verder moet

                 Eerst spugen zeker, dan de pitten

                 Zo gaat dat verder goed

                 Gereutel van zo'n afgedaasde .  .

              


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                Er is nu ook een Cursus op Teevee

                            En zak nu lekker door de plee

                                 Op Teleac van Dichten

                            Zonder echt het hemd op te lichten

 

                                  Des s'nachts of op den avond

                              Het is wat gij het leukste vond

                                  Des morgens vroeg of tog iets later

                               Wat geeft het toch, wat baadt er

 

                                   Den avond voor de nacht verscheen

                                En vloodt er vlustig heen

                                    Den nacht niet voor den morgen gaat

                                 't is niets dan liefde hetgeen gij haat

 

                                     Dat is een mooie zin voorwaar

                                  En ook zo'n prachtig weids gebaar

                                      Oo, komt toch tot Uw zinnen

                                   En laat ons telkenmaal opnieuw beginnen .


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                Hey , Punt  .

 

 

 

              

            Hey, Punt

 

                 Terzijde,  dit was tegen de poes .

                  Mijn poes heet Punt,

                  Zoals U zich herinneren kunt

                  Omdat mijn buurvrouw, die snoes

                  

                   Dat nu eenmaal zo vond

                   Vanwege de witte staartpunt

                   En die hier alsmaar loopt in't rond

                   Zoals U wel begrijpen kunt .

 

                   Hey, Punt,  terzijde dit was tegen

                   De poes  wel te verstaan

                   Die weer naar buiten was gegaan

                   Al plenst het echt weer van de regen .

 

 

 

 

 

 

 

 


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

              Diskussie

 

             Moet een gedicht dan echt iets voorstellen

             Zo van : U hoeft maar aan te bellen

             En het komt voor mekaar

             Dat is echt wel kant en klaar

 

             Voor de draad ermee, wat vindt U er nou van

             Of slaat nu toch de vlam eens in de pan

             Krijg nou toch gauw de kelere

             Wat is dat met die here

 

             Dat slaat maar en dat doet

             Maar nee  dat gaat niet goed

             Wat heb ik nou toch aan mijn fiets

             Hangen ? Hangen of zoiets

 

             Aan mijn fiets hangen

             Wat hangt er nou weer aan mijn fiets

             Wat heb ik nu weer aan mijn fiets hangen

             Wat hangt er nou weer aan mijn fiets

 

                         ?            ?           ?


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                  VERVOLG DISKUSSIE

 

                   Wat hangt er nu weer aan mijn fiets

                    Wat heb ik nu weer aan mijn fiets hangen

                    Weet U anders zelf nog iets

                    Om aan mijn fiets te hangen

 

                     Anders vang ik zelf wel iets

                     Om aan mijn fiets te hangen

                     Heeft U iets om aan mijn fiets

                     Te hangen als het kan met tangen

 

                      Met tangen om in te hangen

                      En dan nog aan mijn fiets

                      Te hangen aan mijn tangen

                       Of aan mijn fiets  zoiets


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                               Einde der diskussie

 

                               Wat stelt het nu eigenlijk voor

                                Zo'n kwatrijn of zes

                                Zeven als het moet, ga door

                                 En blijf nog even bij de les

 

                                 Daar kwam ik eigenlijk voor

                                 Zo'n les of zeven

                                  En als maar kwatrijnen in het oor

                                  Ik zat alsmaar te beven

 

                                   Te beven is een zot gehoor

                                    Waar waren wij gebleven

                                    Wat heb je in je oor                

                                     Hoeveel kwatrijnen zou je geven

 

                                    Zeven kwatrijnen in het oor

                                    Dat kan er even tegen

                                    Dat is toch geen gehoor

                                     En wordt alras verzwegen

 

                                      Drie maal drie is negen

                                      Ga zo maar even door

                                      Het lijkt of ik iets hoor

                                      Wat wordt daar toch gezwegen

 

                                      Waar was ik toch gebleven

                                       Het einde van de les bij zeven

                                       Of was het toch een zes

                                        En niet het einde van de les

 

                                        De zes of zeven trouw gebleven

                                        Een prachtig einde van de les

                                         Het glas maar weer geheven

                                         En toch : ter langer leste  les

 

                                         .      ...       .       ...       .      ...


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                          STOP

 

                          Stop,  het eind van het verhaal

                          Of zo U 't noemen wilt : gedwaal

                          Van een ongezalfde in het rond

                          Is dat nu wel gegrond

                          Ter langer lest : ik baal

 

                           Ik baal van alles in het rond

                           Van alles in het rond en stront

                           Ter langer leste baal

                            Van al het verdere gedwaal

                            Is alles ongegrond, gezond of rond

 

                            Ter langer leste rond

                             en ook niet meer gezond

                             Ik baal weer als een stekker

                             Ter langer lest gemekker

                             En ook nog één keer : kont

 

                             Eén keer kont en dan nog in het rond

                             Is dat dan zeer gezond

                             Ter langer lest geblaat

                             En ook nog ongegrond

                             Ter langer lest ter daad .


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                                    Woorden zijn als lijnen

                                         Zij rijmen keer op keer

                                            Een walvis heeft veel balijnen

                                               Al hoort U dat een andere keer

 

                                    Gedachten zijn als woorden

                                       En dichter nog meteen

                                           Zo dicht komt er geeneen

                                               De lijnen die wij hoorden

 

                                     Intussen kan ik wel verwoorden

                                         Wat anderen dachten dat ze hoorden

                                             Al zagen wij de lijnen

                                                 Dat noem ik nog eens zwijnen


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                        Het gedicht van de eeuw

                        Er was eens een lange geeuw

                        Zo aan het begin van een verhaal

                        Is dat nu geen merkwaardige taal

 

                        Geheel aan het begin van het gedicht

                        Is dat nu geen uiterst merkwaardig

                        In het geheel niet boosaardig

                        Doch slechts een vreselijk gezicht

 

                        Het gezicht van de eeuw

                        Is dat nu het gedicht

                        Met nog zo'n lange geeuw

                        Of bent U reeds lang gezwicht

 

                        Voor de macht van al die jaren

                        Waar U doorheen heeft kunnen slapen

                        Zonder uzelf zorgen te baren

                        Of zelfs maar te gapen

 

                        Zeer merkwaardige taal

                        Geheel aan het begin van een verhaal

                        Ga dan nu maar slapen ..

                        Een gedicht om van te gapen

                       


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                       Toen onze mop een mopje was

                       En niet onaardig om te zien

                       Van je ra ra reed de koning door de plas              

                       Zo alsmaar in dat groene gras

                       Met al die haasjes  een stuk of tien

 

                        Het mopje gaat in vijfkwartsmaat

                        Best wel aardig om te zien

                        En hopla hop daar gaat de maat

                        En niemand die er acht op slaat

                        Van je ra ra zingt de trien

 

                        Een vijfkwartsmaat in dalen

                        Komt dat nu maar eens zien

                        De duivel zal je halen

                        En laat je bovendien betalen

                        Wat niemand krijgt te zien

 

                        Kom laat ons nog eens dansen

                        Is dat niet aardig om te zien

                        Met een satanas rond te dansen

                        en dan ook nog een gedicht te flansen

                        Wat nooit een had gezien

 

                                 *    *    *    *    *


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                           Het Sonnet

 

 

                            Toen ik pas nog was geboren

                             Had ik geen oren om te horen

                             Maar nu ik er langer over denk

                             Was het zomaar een godsgeschenk

 

                             Van die oren om te horen

                             En bronnen aan te boren

                             Zeur niet langer  maar bedenk

                             Het is en blijft een godsgeschenk

 

                             Waar gaat het nu weer over

                             Of zijn we dat weer kwijt

                             En van dat schip met al die zeilen

 

                             En hoe dat verder ging met reilen

                             Wat zijn we nu weer kwijt

                             Waar gaat het ook weer over ?


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                     Zo ongeveer het laatste blad

                     Dat moet dus worden volgeklad

                     Met van die rare woorden

                     Niet een nog die het hoorde

 

                     Woorden zonder naam

                     Daden zonder faam

                     Geen die het ergens hoorde

                     Niemand die het enigszins bekoorde

 

                     Och, zak toch langzaam in de goot

                     Wat zal het me een zorg weze

                     Wie  daar nu nog van hoort

                     

                     Hoort zegt het voort

                     En dat geldt ook voor deze

                     Al is die bijna dood .


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                       Pats  daar staat die weer

                       De pen op het papier  en kijk

                       Daar vloeit de inkt vanzelf weer

                       Op het papier  en kijk . .

 

                       Kijkt U even mee hoe zomaar vanzelf

                       Dat gedicht op het papier

                       Vloeit met inkt  zomaar vanzelf

                       Uit die Parker-pen op dat papier . .

 

                       Het vloeit en gaat vanzelf

                       Hoe ging dat ook alweer

                       Was dat in zo'n gewelf . .

 

                       En dat vloeien geheel vanzelf

                       Al was het voor de eerste keer

                       Het gaat niet meer vanzelf . .

 

 

                                            Yochem SAX

                                                        forever

                                                           _________

                                                          


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                        Waar haal je dan de inspiratie

                        Of ben ik geheel uit de gratie

                        En kan  in het geheel niet putten

                        Hoe gaat het eigenlijk met die trutten

 

                        Wordt dit nog een gedicht

                        Of was U werkelijk reeds gezwicht

                        Voor de aandrang dezes schrijver

                        Met al zijn ongekroonde ijver

 

                       Op dit hoofd rust geen kroon

                       De inspiratie uit de gratie

                       Het is een dal vol nijver

 

                       Als dank voor onvoltooide ijver

                       Van de gratie naar de meditatie

                       En kommer in plaats van hoon

          

                        


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                         Het rijmt aan alle kanten

                         En het slaat nog ergens op

                         Wat weet die man van wanten

                         Het ontbreekt hem slechts aan  Stop

 

                          Om kort te gaan : het ontbreekt de man

                          Aan eerbetoon van alle kanten

                          Als dat nou ergens op slaat dan

                          Het rammelt echt aan aalle kanten

 

                          Natuurlijk slaat het weer nergens op

                          Maar dat is nu juist de mop

                          Het deugt echt van geen kant

 

                          Daarom juist gaan wij weer door

                          En al slaat het werkelijk nergens op

                          Soms schrijf ik zomaar  Stop

 

                             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                          Het boek met sonnetten is gevuld

                          Ons rest slechts het wachten met geduld

                          Het knorren der maag begint de overhand te krijgen

                          Dat kan ik niet langer verzwijgen

 

                          Maar beter het boek gevuld dan de maag

                          Ons rest slechts het zwijgen

                          Het vordert slechts gestaag

                          En is echt om de pleures in te krijgen

 

                          Dat van die maag en van dat vullen

                          Is dat geen onzin kant en klaar

                          Om van dat gestaag nog maar te zwijgen

 

                          Is dat niet om de pleures in te krijgen

                          Dat gedalver alsmaar waar

                          Het houdt niet op, ga lekker brullen .


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                              Ik bedoel maar

                              Het zijn woorden

                              En ze staan aaneen

 

                              In groepjes

                              Staan de woorden

                              En soms heel dicht bijeen

 

                              Ik bedoel maar

                              Dat zijn de woorden

                              En het klinkt niet eens gemeen

 

                              Zij staan in groepjes

                               En het zijn gewone woorden

                               Staan soms dicht opeen

 

                                Bedoel ik daar

                                Te zeggen met mijn woorden

                                War klonk zoals geeneen ?


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                             KEEREWEER

 

                             En als U het toch te kinderachtig vindt

                             Dan schrijf ik hier gezwind

                             Hoe het wel zou moeten weze

                             Dat gaat dan tussen angst en vreze

 

                             Kom daar eens om in het landsbelang

                             Wie zou daar wat van horen

                             Het klinkt daar als een luid gezang

                             Maar het komt slechts uit de toren

 

                             Voorwaar  Voorwaar  ik zeg U weer

                             Gedijt niet langer en keer weer

                             Terug vanwaar gij zijt gekomen

 

                              Daar ginder staan nog een paar bomen

                              Gij zijt niet langer kierewiet

                              Maar die van daar en ome Piet .

 

                       


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                Ome Piet,  Ome Piet,

                                Gaan wij nu de familie erbij halen ?

                                Hou eens lekker op, ik staan te bale

                                Wat krijgen we nou weer in het verschiet ?

 

                                 Is dat nu rijmen of dichten ?

                                 Je hebt soms van die plichten

                                 En ben je soms abuis

                                 Het staat toch als een huis

 

                                 Een huis op vier wielen zeker

                                 En zeker ook een kruis

                                 Om lekker tegenaan te slaan ?

 

                                  Is het nu echt met alle pret gedaan ?

                                  Dan gaan we zeker gauw naar huis

                                  Met ome Piet is het ook niks meer gedaan .


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                            Soppig liedje

 

                             Daar rijmt dan weer wat op

                             Bijvoorbeeld van dat ruime sop

                             En van dat hele mooie schip

                             Tot en met die fraaie watersnip

 

                             Voorlopig gaat dat weer gebeuren

                             Dan gaat de Genua erop

                             En zijn de blaren weer vergeten

                             Dan kiezen wij het ruime sop

 

                             Twee keer sop  en dat gebeuren

                             Is het lied dan nog niet uit ?

                             Wie kan daar nog moed uit peuren

                             Of is dat met een lange snuit ?


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                           Mijn poezen ( die alras katers bleken )

 

                           Ik hoor hem zoemen

                           In het hoge gras

                           De tijger die weer is verdwenen

                               en Put loopt uit de pas .

 

                           Waar kan hij zich straks op beroemen

                           Die tijger in het natte gras

                           Hij nam alras de benen

                               ook Punt zit in de plas .

 

                           De tijger en de Punt getweeë

                           Die zaten lekker in dat gras

                           Zij hebben heel wat afgevreeë

                              en gaan nu samen uit de pas .

 

 

                           ++    ++    ++    ++    ++    ++

                                                                     herfst/winter 1993


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Au, riep hij . Is het al morgen , deel 2 Yochem Sax Story.

1994

 

 

                   Uiteindelijk ontstaat er een sonnet

                   Dat betekent dus een eindeloos gebed

                   Om dan toch iets te betekenen ?

                   Nee, daar hoeft U echt niet op te rekenen .

 

                   Het gaat erom dat het eindelijk eens klopt

                   Dan is het niet zo erg als het plotseling stopt

                   U kunt het wenden en ook keren

                   Uiteindelijk lijkt het niet te deren .

 

                   Ik word vanzelf wel weer afgetroefd

                   Gelukkig dat niets echt hoeft

                   Het moet alleen maar rijmen .

 

                   U hoeft er niet van te bezwijmen

                   De pijp is uitgesmoord

                   En het sonnet blijft ongehoord .

                 


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                           Moet een gedicht dan over SEX gaan ?

                           Of mag het gewoon een onsje meer zijn

                           Ten lange leste is ook dat niks meer gedaan

                           Geef mij maar een glas met rode wijn !

 

                           Nu moet ik tot mijn schande bekennen

                           Dat ik op mijn kleine stukje dijk

                           Mijzelf soms zit te verwennen

                           Met rode wijn uit het vat . Heb ik gelijk?

 

                            Kortom een gedicht op de dijk

                            Met de poes in het gras

                            En de zon in mijn nek

 

                             Heb ik nog steeds geen gelijk ?

                             Het ontaardt niet in gebras

                             En aan zwetsen geen gebrek .

                        


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                Zeven nachtelijke Haiku's

 

                Met flink wat geluk

                wordt dit misschien gelezen

                maar niet begrepen .

 

               Voor wie het begrijpt :

               zelfs het meest eenvoudige

               is vaak te moeilijk .

 

               Het niet begrijpen

               van alles wat zinloos is :

                in tel li gen tie .

 

                Joe go sla vi ë

                een woord dat niet meer bestaat

                ook niet voormalig .

 

                Met grote ijver

                en razendsnel bovendien

                de pen op papier .

 

                 Al lost het niets op

                 men vergeet de treurigheid

                 en dat is veel waard .

 

                 getjilp en gak - gak

                 hanengekraai niet nodig .

                 Een dag komt eraan .

 

 

                                            26 - 9 - '94

                                                                 (Yochem)

 

 

 

                                          


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Broe en Brai                              

                           Broe en Brai                                  

 

                           Broe en Brai die gingen samen vissen

                           In de sloot aan het eind der straat

                           Opeens moest Brai zo pissen

                           Hij stond zomaar midden op de straat

 

                           Oe - zei Broe - ik wil gaan vissen

                           De sloot is aan het eind der straat

                           Hou nu eindelijk eens op met pissen

                           En wacht tot het einde van de straat

 

                                        Ai - sprak Brai

                                        En Broe keek toe

                                        Wat is daar dan te zien ?

 

                                        Geloei en boe

                                        En tevens hanengekraai

                                        Ik houd het hierbij voor gezien .

 

                                                       Kleim Kinder - Sonnet .


-----------------------------------------------------------------------------------------------

mij rest er dank te zeggen 

 

                          Mij rest er dank te zeggen .

 

                          Zo is het echt veel beter

                          Nog beter dan weleer

                          De zomers worden hier steeds heter

                          Soms loopt er nog een wijze heer

 

                          Zo gaat het echt veel beter

                          En komt er niemand in 't geweer

                          Iedereen weet het echt veel beter

                          Laatst liep er nog een heer

 

                          En beter gaat het, want dat staat er

                          Bijna iedereen heeft een geweer .

                          Wat gaat er nu weer beter ?

 

                           OK  OK  ik schrijf wel heter

                           Ben ik dan soms die wijze heer ?

                           Het staat er wel : wat gaat er .


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

            Er drijft één wolk door het blauwe zwerk

            Sonnetten schrijven is toch een heel werk

            Eerst moet je er duizend lezen

            En dan zit je soms nog urenlang te pezen .

 

            De wolk in het hemelsblauwe zwerk

            Heeft thans de vorm van een Messias aangenomen

            De Gekruisigde, al was dat ook een heel werk

            Daar hoeft U echt niet meer mee aan te komen .

 

            U zult het niet geloven, maar wéér een wolk in 't zwerk

            Al lijkt dit geen Messias

            Wat is het eigenlijk wel ?

 

            Geloof het of niet : een wolk in 't zwerk

            Het is niet gegaan zoals ik van plan was

            Ik trek uiteindelijk aan de bel .

 

                                                 "nogal wiedes "


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tingeling 

 

                             Tingeling - e -ling  Wie is daaar ?

                              Roodkapje zeker en de dwerg

                              Of toch de wolf met het gebaar

                              Loopt Moses naar de berg ?

 

                               Tingeling  - e - ding  Doet open  "Wie is daar "

                               Als dat Gandalf niet is,  nee maar

                               Hoe moet dat nou met al die dwergen ?

                               En Gollum ook erbij, en hele hoge bergen

 

                                Tingelding, gaat U mee zover ? We zinken !

                                 Stap maar rustig door de spiegel

                                 Er staat vast wel wat te eten

 

                                Tingeling -  Of heeft Alice iets te drinken

                                Zodat we groeien of juist krimpen. Wiegel

                                maar langzaam in slaap zonder het te weten .

                       


-----------------------------------------------------------------------------------------------

De boodschap achter de betekenis 

 

                         De boodschap achter de betekenis .

 

                         Er zweeft een meeuw door het zwerk

                         Zijn vleugels zijn met licht omgeven

                         Het vliegtuig verstoort zijn vlucht niet .

 

                          En nu ook duiven in het blauwe zwerk

                          Zij vliegen rond, hun vleugelszijn een beven

                          Leg neer die pen, geniet .

 

                          Goudgelicht zijn hun vleugels in het zwerk

                          Misschien duurt het niet lang, maar even

                          Zo vrolijk blijft het niet .

 

                           Het motto luidt : zwerk niet maar werk

                           Doch niet te lang, slechts leven

                           Het einde is zo ver nog niet .

 

                            Het blauwe goud alsmaar in het zwerk

                            Het duurt niet lang, ik begin nu toch te beven

                            Is dit het einde ? Nee, toch niet ,


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                         Ofwel

 

                         Zoekt en gij zult vinden, het raadsel van de eeuw

                         Weer zo'n gedicht met een ijselijk lange geeuw

                         En slaap te gaap daar tegen aan

                         Het is nu zeker niets gedaan .

 

                         Waar moet dat heen en weer terug

                         Nog even en het is weer achter de rug

                         Beginnen we gewoon opnieuw

                         Komt - Ziet , 'k maak alle dingen nieuw

 

                         En terug naar af en weer opnieuw

                         Nog duizend ruggen ver en weer terug

                         En dan naar af en niemand zeggen

 

                         Nog gaat dat door, wie zal het zeggen

                         En duizend jaar en nog maar weer terug

                         Nogtans en heden terug en . . nieuw .

 

                                                                        Ofwel


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                           Het sonnet aan beide kanten

                           En ook van voor en terug

                           Die man die weet van wanten

                           En van beneden naar boven, m'n rug .

 

                           Wanten in de kouw van vingers

                           Je moet ook nog eens terug

                           Wat rijmt er nou op vingers

                           Kristus nog an toe, m'n rug .

 

                           En klopt het van geen kanten

                           Je moet gewoon weer terug

                           Dat kun je op je vingers natellen

 

                           Je begint gewoon met wanten

                           Voor je het weet heb je pijn in je rug

                           En niemand kan het navertellen .

                                 

                   


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                              Nog eentje voor het slapen gaan

                              Al zit ik nu wel met neonlicht aan

                              De duiven in hun kot

                              De meeuw misschien naar . . .

 

                               Hé  Hé  die dag zit er weer bijna op

                               Nog even en dan kan het licht uit

                               En ga ik lekker slapen op mijn P . .

                               Pullman, maar dat rijmt niet .. uit .

 

                               Dat had U niet gedacht

                                    Languit op het matras

                                         Zeker met de Koot en Bie ...

 

                                Wist U trouwens dat Willem de Bie                

                                    Stalmeester van Jacoba van Beieren was ?

                                         Albert Verwey, 1902, had U niet gedacht ?

 

                                ( ook in Hilversum opgevoerd, met muziek

                                               van Johannes Röntgen ! )

                           


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                     Echt de laatste van vandaag en uit...

                     De Punt komt trouwens weer in zicht

                     De kat mijn's buurvrouw heet Felix, 't is bijna uit

                     Op het laatst krijgt ook dit nog veel gewicht .

 

                      De Punt is laatst nog 3 dagen op rooftocht geweest

                      En ik maar wachten met mijn schip

                      Was dan toch gebeurd hetgeen ik had gevreesd ?

                      Daar zat ik met mijn kattevoer uit blik

 

                      Maar neen, de Punt hij keerde weer

                      En was weer terug van weggeweest

                      Had zeker trek in voer uit blik

 

                      Tot slot hoort U een allerlaatste snik

                      Edoch schrik niet, doch wees bevreesd

                      Heden vandaag keer ik niet weer .

 

                                                  Najaar 1994 ,

                                                                     Yochem .


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oei, sprak hij, Het is reeds morgen . deel 3 

 

                          Soms moet men het potlood slijpen

                          Want dan zit er geen punt meer aan

                          En zoals U zult begrijpen

                          Zonder punt is het gedaan .

 

                          Dan kan men schrijven wat men wil

                          Het is dan niet te lezen

                          En wordt een onbegrijpelijk geheel . .

                          Daar hoeft men hier niet voor te vrezen .

 

                          Gaat U het nu begrijpen ?

                          Of hoef ik daar niet voor te vrezen ?

                          De som is groter dan het geheel .

 

                          En geheel volgens mijn vrije wil .

                          Gaat U rustig door met lezen,

                          U hoeft niet alles te begrijpen .


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                              Er vliegen 3 zwanen door het lichte blauwe zwerk

                              Zij vliegen in de richting van de kerk

                              Die in het dorp staat te pronken

                              Met zijn lichte groene spits te vonken .

 

                             De zwanen vliegen laag in hun formatie

                             Bent U mij dankbaar voor de informatie ?

                             Veel meer is hier niet te zien

                             't Is heel zacht weer met zon nog bovendien .

 

                             Het gras wordt nog steeds groener

                             Een enkele koe daar tussendoor

                             En ook wat schapen om te blaten

 

                            Aan het eind van dit sonnet ga ik U stil verlaten

                            Het blad is vol, dit is toch geen gehoor :

                            Zwanen in het gras steeds groener .


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Storm op het meer 

 

                       Storm op het meer

 

                       Daar komt hij aangeslopen

                       En spant in een oogwenk alles strak

                       De schoten en de vallen, en nu maar hopen

                       Dat er aan het einde van dit rak

 

                       Nog wat luwte is om even snel te reven

                       Het stormzeil in plaats van fok

                       Oh, zit U al te beven ?

                       Ja, zeilen is en blijft een gok

                    

                       Nu is het zo dat met mijn schip

                       Het oploeven meestal geheel vanzelf gaat

                       Dat kan ik dan nu wel even doen .

 

                       En ook dat grootzeil, kijk uit, een schip

                       Maar ik zeil bak, dus 't gaat

                       Daar hoef ik niks meer aan te doen .


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hallo, bent U daar nog ? Mini 1 in 3 . 

 

                 Hallo, bent U daar nog ?  Mini  1 in 3 .

 

                 Moet U weten dat ik nooit iemand ontmoet

                 Al 30 jaar of langer ontmoet ik niemand

                 Heus, ik weet best wel hoe het moet,

                 Maar niemand reikt mij ooit de hand .

 

                 Vandaar dit schrijven en nog meer

                 Maar daarmee haal ik ook geen krant

                 Nog even en het is niet meer

                 Ook dan haal ik geen krant .

 

                 Dit is een lekker land vol vrouwen

                 Die misschien ook nog wel aardig zijn . .

                 Ik weet het niet

 

                 En dan nog duizend brieven aan vrouwen

                 Zelfs aan een schrijfster die niet schreef, afijn

                 Ik denk dat ik hiermee stop

                                                      ( of toch maar niet ? )

                

 

               


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                         Gedichten schrijven is geen kunst

                         Men zet het potlood op papier

                         En kijk : daar vloeit de Kunst

                         Het gaat nog verder dan tot hier .

 

                         Wat is dit voor geklier ?

                         Wie spreekt daar weer van Kunst ?

                         Er is heus wel genoeg papier.

                         Wat stelt dit voor ? Geen Kunst .

 

                        Van wie kan dat wel wezen

                         Pot hier tot gunder, nog meer Kunst

                         Zo is het echt genoeg, jammer van het papier .

                        

                         U hoeft echt niets te vrezen

                         Het lijkt niet echt op Kunst

                         En gaat niet verder dan tot hier .


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Twee maal ode, tweemaal teveel . Senryu's . 

                       Tweemaal ode, tweemaal teveel .

 

                       Ode aan de fiets

                       Eén trap op de pedalen

                       En zoef, daar gaat die .

 

                       Eén druk op pedalen

                       Behalve bij windkracht zeven

                       Dan blijf je trappen !

 

                       Klein is het verzet

                       Aantal omwentelingen

                       Bijna niet te tellen !

 

                       De pet op één oor

                       De blik weer op oneindig

                       Het keerpunt nadert .

 

                       Dan de weg terug...

                       Dat valt meestal niet zo mee..

                       Finish komt in zicht .

             

                       Fietsen langs De Vliet

                       Stormkoppen soms wit van schuim

                       Soms ook blauw van kou .

 

                       Zoef, daar gaat mijn fiets

                       Lekker voor de wind terug

                       Toch ode aan de fiets .

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------

HAIKU 

 

                   Haiku   (háiku :)  Japanese verse form

                   comprising three lines of 5, 7 and 5

                   syllables respectively unrhymed, and

                   referring to one of the seasons .

 

 

                                               Longmans

 

                                                       English Larousse 

                                                                       ( 1968 )


-----------------------------------------------------------------------------------------------

H2O _ 28,5 C. 

 

                             H2O  - 28,5 C.

 

                             Al zwemmend in bad

                             Daar kwam een hele mooie

                             Juist voor het keerpunt

 

                              Aan de overkant

                             Aan de andere zijde

                             Zag ik haar alweer

 

                             Als maar heen en weer

                             En na drie en vijftig keer

                             Ging zij het bad uit

 

                             Oei wat ging ik hard

                             En steeds harder op het laatst

                             Dat was geen wonder

 

                             Zelfs de klok stond stil

                             En dat wil wel wat zeggen

                             Al weet ik niet wat

 

                             Stroomstoring of zo

                             Misschien de knop omgezet

                             Wie zal het zeggen

 

                               *   *   *   *   *   *   *   *  


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                         Het roeren in pap

                         gaat zichtbaar steeds moeilijker

                         Het is reeds avond .

 

                         Gewoon doorslikken

                         is niet langer mogelijk .

                         Krenten in de pap .

 

                                *    *    *   *  

 

                          Eenzaamheid door stress

                          of toch beter andersom  : 

                          mijn vluchtreaktie .

 

                          Stress door eenzaamheid

                           Toch iets beter andersom .

                           Vlug , Uw reaktie .

 

                                   *   *   *   *  

                         


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                          Langzaam stil verdriet

                          Om wat er steeds gebeurde

                          Dagen worden fris .

 

                          Plots ging het vriezen

                          Sloten zien reeds zwart ervan

                          Snel het vet eraf ...

 

                           Een bundel vol met

                           Haiku's en ook Sonnetten

                           Yochem SAX. zomaar dichter .

 

                                                            1994 .


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Onwaarschijnlijk nieuws

24-6-'94

 

 

                       Onwaarschijnlijk nieuws  (24-6-94)

 

                       Cerchneis tinnunculus

 

                        Torenvalk  met nest in hijskraan

                        Eigenaar huurt andere kraan en

                        kiest voor valken !!!

                       *    *    *    *    *    *    *    *    *

 

                         De Haiku van vandaag :

                        Dezelfde als gisteren

                        maar net iets anders .

 

                  Een bundel vol sonnetten en ook Haiku's .

 

                                deel 4  Yochem Sax .

                       


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                          Het leger der interessante naamlozen

                           Staart mij weemoedig aan.

                           Had ik er vroeger een verkozen,

                           Wellicht zwierf ik thans reeds in een baan .

 

                           Als ruimte dan oneindig blijkt te zijn

                           Ontbreekt er ook een middelpunt .

                           Geheel ons bestaan blijkt kruis of munt,

                           Geboren worden of aan het sterven zijn .

 

                            Uit voorgeheten wartaal blijkt temeer :

                            Verwacht geen vrede van een heer

                            Al blijkt er meer te zijn .

 

                            Ik kan geen kant meer uit en keer

                            Snel terug en verzoek het weer :

                            Helaas blijkt er niet meer te zijn .


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

               Aarzelend probeert de buurjongen

               Zijn nieuwste boor - klop machien

               Uit .

 

               Nog even en ik tril hier weg

               Het wachten is op

               Uit .

 

               Waar wacht ik eigenlijk op

               En waarom is het uit

               Op

 

              Waar wacht ik eigenlijk op

               En waarom is het  op

               Uit .

 

              Op is uit

              En uit is op

              Uit

 

             En op . Natuurlijk ook weer op

             En uit . Vanzelfsprekend

             Uit .


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tiep te tiep 

 

                      Hoe dit alles het op de tiepmachien

                      Houdt is nog maar zeer de vraag .

                      Een tiepmachien is geen boormachien

                      Of maaimachien . Stop .

 

                      Dat moeten wij nog maar even afwachten

                      U verzuipt niet tegelijk in zeven grachten

                      Heeft U nog een vraag ? Stop .

                      Nu nog even op de tiepmachien .

 

                       Tiepmachine . Hé Hé , dat is goed .

                       Het kolkt mij dagelijks in het bloed :

                       Te tiep te tiep te tiepmasjien .

 

                       En alles uit de hoge hoed

                       Zonder af te zetten goed.

                       Lang leve de tiep masjien !


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ode aan Pastoor Poncke ( Jan H. Eekhout )               Ode aan pastoor Poncke ( Jan H.Eekhout )

 

               Nil desperandum                   -  wanhoop nooit

               Festina lente                         -  haast U langzaam

               Accidit in puncto, quad non speratur in anno  -

               In één ogenblik gebeurt wat in geen jaar verwacht werd .

               Si Deus pro nobis, quis contra nos ?

               Als God met ons is, wie zal dan tegen ons zijn ?

               Vigilate                                  -  waakt

              Quid petis ?  Quid faciendum ?

              wat verlangt gij ?  Wat moet er gedaan worden ?

              Nullus amicus magis liberat, quam liber -

              Geen vriend schenkt mij groter vermaak dan boeken doen .

              Neque enim disputari, sine reprehensione potest

              Zonder tegenspraak is alle discussie onmogelijk .

              Tentare licet                            -  Beproeven is geoorloofd .

              Sic itur astra                            - aldus stijgt men naar

                                                                                     de sterren .

              Ad fundum                                -           

              Homo sum et nihil humani a me alienum puta  -

              Ik ben een mensch en niets menselijks is mij vreemd ?

 

                        Humor is een zacht moedig zijn .

                                                        Albert Plaachaert .


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Procrastination

1995

 

 

          Procrastination is the thief of time

 

          Prodigality is the privillege of women

 

          Which is mine or what is mine ?

 

                              Yochem Sax .

                                              bijna 1995 .

 

           Bekentenis .

 

           Na 2000 meter vrije slag

           zwem ik een paar honderd meter vlinderslag

           En voel mij dan nog vrijer .

 

           En na een rondje lopen in het bos

           Een plakje keek met kopje thee

           Dat doet mij zeker goed .

 

           Nu weet U hoe het werkt .


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bundel voor het jaar twee duizend

2000

 

                          Bundel voor het jaar 2000

 

                           Weer Haiku's ? Wel ja en ook

                           Sonnetten ?  Toe maar !

                           Wanneer ga je eindelijk op in rook . . .

                            Nou rustig maar,.  Bedaar .

 

                             Tweeduizend, en nog steeds niet

                             Rustig ? Toch zeker wel bedaard ?

                             Oh, Uw hoofd is gelijk het vergiet .

                             Helaas, dat zit in de aard .

 

                             De planeet de schuld geven ?

                             Wat was er dan verkeerd?

                             Staat u nou nog te beven ?

               

                             Een vergiet is om te zeven

                             Heeft U dat nooit geleerd ?

                             Wie wilt U daar de schuld van geven ?


-----------------------------------------------------------------------------------------------    

                         Wel zeer vreemde gedachten sprongen

                         Er in het rond misschien ?

                         Dit kan geen mens meer volgen

                         Hoe ging het dan sindsdien ?

 

                         Werd er een compromis bedongen ?

                         Of hield het vanzelf op nisschien ?

                         Vervolgens is er niets meer te vervolgen

                         Na afloop kunt U er geen barst van zien .

 

                          "Ja, zo kan ik ook een bundel vullen "

                          Sorry, U gaat voor Uw beurt

                          U moet nog even wachten .

 

                           Nee, nu niet gelijk er doorheen brullen

                           U bent zo aan de beurt .

                           Krijgt U vreemde gedachten ?


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                 Vooruit, ga Uw gang  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             "Ludiek in 2000 "


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                            Als het zo doorgaat ligt die

                            Bundel voor het jaar twee

                            Duizend

 

                             Zeer binnenkort ligt die

                             Bundel

 

                             Zéér binnenkort ligt die bundel

                             voor het jaar tweeduizend en

                  

                              nog wat meer

 

                              Wat    ?


-----------------------------------------------------------------------------------------------

2000 tweeduizend HAIKU'S haiku's

2000

 

 

                       Geheel ingekort

                       En ook zo juist vertrokken

                       Het jaar twee duizend .

 

                       Nu het landschap nog

                       Geen buizerd in het verschiet

                       Jager schiet daar niet .

 

                       Alle kleuren rood

                       Rivieren stromen over

                       Lek en Maas gaan saam .

 

                      


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rectificatie 

 

                   RECTIFICATIE

 

                   Beierbam met eieren

                   Beieren zonder bam

 

                      Eieren kompleet met ham

 

                   Gebamde beier zonder eieren

                   Gebeier zonder bam

 

                        Beieren kompleet met ham

 

                    Gebeier bam en weer met eieren

                    Gebamde beier zonder ham

 

                         De omelet kompleet met ham

                   

                     Gebeier bam en bim

                     Eieren met ham

 

                          En tot besluit : het blijkt kompleet

                                                         zeer slim !


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bijna rond deel 5 

 

                          Zo maar

 

                          Schaatsen zonder ijs

                          Als zwemmen op het droge

                          Het gaat vervelen .

 

                          Ode aan de fiets

                          Gaat bijna geheel vanzelf

                          Tussen de wielen !

 

                          Zeilen zonder wind

                          Ik noem het dan dobberen

                          Men vangt er niets mee .

            


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                               Geen buizerd gezien

                               Wel veel schapen in de wei

                                Fietsend door polder

 

                               Dertig november

                               Witte dovenetel bloeit

                               Geen voorjaar in land !

 

                               Nog één ode dan

                               Maar niet aan de pedalen

                               Nog maar eens aan fiets .

 

                                       +   +   +  

 

                              


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                         Ik ben er een kwijt

                         Gister ging hij door mijn hand

                         Nu heb ik verstand

 

                        Ik maak er nog een

                        Zo maar uit de losse hand

                        Geteld tot vijf, punt .

 

                       Waar gaat het steeds o

                       Overnieuw - klinkt leuk, opnieuw o

                       Opnieuw dan, vooruit .


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                             Wordt nogal eens gezegd

                             Wat zegt U steeds maar weder ?

                             Wederkerig, dank !

 

                             Opnieuw, dank U wel

                             Met twee woorden spreken, ja

                             Ja erbij, dank U .

 

                             Dit heeft Japan niet

                             Wat heb ik eigenlijk wel ?

                             Oh ja, steeds tellen .


-----------------------------------------------------------------------------------------------

FUN 

 

                            Just for fun

                                 Is it over ?

                                    No more fun

                                       Is it really over ?

                                          And what about ?

                                        Fun You mean

                                     Yeah fun I mean

                                  I mean fun

                              You see ?

              


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                          Wordt het nu een vrolike bundel

                          of niet . Gewoon niet meer tellen

                          Hé  Hé  , en zitten doe ik ook niet meer .

 

                          Zo gauw je gaat denken gaat het . . .

                          Helemaal fout zul je bedoelen .

 

                          Inderdaad helemaal fout

                          Bedoel ik ,

 

                          Sorry ,

 

                          Geen enkele bedoeling

                          Gewoon een vrolike bundel .

 

                           Of niet natuurlijk .

 

                           Hé   hë  


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Very tragic Blues 

 

                       Very tragic Blues

                       And very slow upset

                       More tragic  and  compulsion

                       I don't know what it means

                       Never heard the word before

                       Can you tell me what it means  ?

                       Because I 've to sing the Blues

                       A tragic Blues

                       A very tragic Blues

                       You see  ?


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zomaar - vervolg . 

 

                         Terug naar weg zijn

                         Een onvoorspelbare reis

                         Door vele einders .

 

                         Drie gaan er per blad

                         Veel bladen aaneen te gaan

                         Het dondert spoken .

 

                        Grote geesten gaan

                        Trager soms dan klein venijn

                        Maar werken langer .

                  


-----------------------------------------------------------------------------------------------

5, 7 and 5 syllables . 

 

                    5, 7 and 5 syllables .

 

                    Has it a meaning ?

                    I suppose it hasn't

                    But you never know .

 

                    Always seventeen .

                    Does it has a meaning ?

                    One of the seasons .

 

                    Lines with verse

                    Comprising syllables

                    Tell you what I know .

 

                     No kind of poetry

                     It 's just a way of life

                     You can never stop .

 

                      Breathing syllables,

                      Changing words into poetry :

                      Always beautiful .

 

 

                        

                           


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                               Terug naar dijktaal

                               Als het maar niet gaat stormen

                               Zeilen snel reven

 

                               Vloedgolf komt eraan

                               Verzuipen in de woorden

                                Reddingsboei in rijm

 

                                Laag aan stuurboordswal

                                Oploeven tot in heelal

                                Nirwana zonder grens


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                             Shintô  -  de weg der goden

                             Satori  -  plotselinge verlichting

                             Senryu -  Ik trek niet zo'n grens


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                             Ik begon het nieuwe jaar

                             zonder mijn voornemen

                             uit te voeren .

 

                            Ik begon wel met

                            joggen of zoiets .

 

                            De scherpe tijden zijn eraf,

                            Maar het stormde wel lekker, met hagel !

 

                           En ik kwam ook niemand tegen,

                           wat ook wel lekker is !

 

                           Behoorlijk tegen wind in

                          Speciaal opgezocht zelfs .

 

                          Van die hele lange stukken door

                          polder, alsmaar

                          rechtuit ...

 

                                                   1 jan. 1995  (Yochem)

 

                           


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                           Het wachten op de dood

                           Is saaier nog dan leven.

                           Soms schijnt plots de zon .

 

 

                           Voorjaar in de sloot

                           Alsmaar geluid van kikkers

                          Springen in water .

 

                                        vrij naar Bashô .


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Acrocephalus scirpaccus 

 

                          De Karekiet is een rietzanger

                          en zingt derhalve in het riet .

                          Zien doe je hem meestal niet,

                          En horen is zeldzaam .

 

                          het gaat als volgt :

 

                          Kare kiet  Kare kiet

                                 Kare kiet  me niet

                                        Kare kiet  Kare

                                                Kiet me niet

                                                       Kare kiet .

 

                          ( tot het einde der tijden )

                                      


-----------------------------------------------------------------------------------------------                          9 januari 1995  (Delft)

 

                          Niet leuk daarbuiten

                          Dooi zojuist ingetreden

                          Schaatsen weer in vet ?

 

                          Even geduld nog

                          Invetten is zo gebeurd

                          Kan altijd nog wel .

 

                          Spieren op spanning

                          Voor áls het gaat gebeuren

                          Op gladde sloten .

 

                          Seizoensgebonden ?

                          Niet echt, maar wel voor Friesland .

                          Eind volgende maand .

 

                          Al eerder gebeurd.

                          Duidelijk waar het over gaat ?

                          Rinsma kampioen .

 

                          Falco Zandstra twee,

                          En vier een nieuwe jongen,

                          woont in Sasenheim .

 

                         Veters vastbinden

                         En vijf en veertig kilo-

                         meter in het uur .

 

                         Arm los in de bocht

                         Niet krassen en goed raken ..

                         Het lijkt wel schaatsles .

 

                         Daar is niets mis mee

                         Want iedereen kan hier schaatsen,

                         zei althans Mart Smeets .

 

                         Maar hij zei dat wel

                         op de buis van  B R T

                        Hier weet men dat al .

 

                                        Haiku's .

                                            

 

                        

            


-----------------------------------------------------------------------------------------------                          1995 : jaar van de Haiku .

 

                            De weg naar Zen is

                            Moeilijk maar niet te begaan.

                            zo zie je maar weer .

 

                            Ode aan Bashô .

 

                            Stormwind met hagel

                            Regenjas van rijstpapier

                            Het kan niet beter .

 

                            Onkunst van Zen

                            Is op tijd beginnen

                            En nooit meer ophouden .

 

                                      Onkunst van Yochem SAX

                                                            (bijna 2000).

 


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                Is er nog leven na de kleuterschool ?

                              

               Geen literatuur

               Of iets wat daar sterk op lijkt

               Maak er maar wat van. 

 

                      Yochem SAX deel 6 .

 

                   Playboy late night

                  I'm looking forward to

                  The hour of the  girls

 

                 Half an hour with girls

                 Once a week on the screen

                 And I on the couch . .

 

                Tom Cat beside me

                But not looking at the screen

                No pussy's for him .

 

                Friday night at ten

                A hare with one  ear half

                And there she is

 

               The Queen of the screen

               For half an hour in my room

               Enough for a week .

 

               And after that : Hamlet

               To be or not to be : no

               Question at all .

   

                 

                 


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                     Zo simpel is dat

                     Zeventien lettergrepen

                     In drie regeltjes .

 

                    Yochem SAX Story  deel 7

 

                                voorjaar 1995 .

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------    

                            Nieuwe fantasie

                            Komt en gaat met de getijden

                            Meestal de stroom mee .

 

                             Af en toe springvloed

                             Heeft iets met de maan van doen

                             Twee dagen later .

 

                             Zicht op Zierikzee

                             Zon komt door de wolken heen

                             Zittend op terras .

 

                             Flesje Duvel Bier

                             Vijf gulden wegens uitzicht

                             Aardige ober .

 

                             Waarde van het glas

                             Blijkt eens te meer vsan belang

                             Bij drinken van bier .

 

                                    ( n.a.v. Tierelantijnen,

                                       W.M.F.Werumeus Buning )

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------            

                              Huis van Bewaring

                              In Maritiem museum :

                              Scheepjes aan de wand .

 

                              Zierikzee's Kanaal

                              In twee jaar tijd gegraven .

                              Twee kilometer !

 

                             "Auf Wiedersehen "

                              Men hoort hier niet veel anders

                              Peperdure jachten .

 

                              Bruine vloot vaart langs

                              Meisjes op dek flaneren

                              Bijna zeebenen .

 

                             Kapiteinse doopt

                             Haar koekje in kopje thee

                             Zuigt dan nadenkend .

 

                            Moeder knuffelt kind

                            Drinkt shocomel met slagroom

                            Troetelbeer met pet .

 

                            Nog meer bruine vloot

                            Ook een tweede flesje bier

                            eindelijk zomer !


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                               Proeve van stijlkunst

                               KruisbestuivingKunstwerken

                               Bruisend bezig zijn .

 

                                      ( vrij naar Jacob van Donselaar,

                                                                Komponist )

 

                                Terug naar oervorm

                                menselijke expressie

                                Op weg naar einddoel .

                            

                 


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                             Heden zwaar bewolkt

                             Deze keer zuid wester storm

                             Buien zonder zon .

 

                            Konstant herhaling

                            Wel steeds een tikkie anders.

                            Komt op zelfde neer .

 

                            Genoeg over het weer

                            Iets geheel anders dan maar

                            Morgen weer een dag ?

 

                                       ( zaterdag 17 juni  1995 )


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                            Beste muziek van

                            De wereld : Classic F M

                            Eén grote hutspot .

 

                            Steeds afgewisseld

                            Met allerlei boodschappen .

                            Ik zit er aan vast . .

 

                            Round about midnight

                            In vele variaties.

                            Nu ook zangeres .

 

                           "Let the angels sing

                            Of Your returning, let our

                            Love be safe

                                            ( and sound ")

 

                            Nein  Nein  nein, Wahnsinn

                            Ich kann doch nicht auftreten

                            Für Fünf und zwanzig

 

                            Goelden !  Ja hoor, hier

                            Is dat wel mogelijk . En

                            Zo gaat dat maar door .

 

                             En maar regenen

                             Inspiratie ver te zoek

                             Maar dat leest U zelf .


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                              En steeds tussendoor

                              Alle groten van de Jazz

                              We blijven swingen !

 

                              Tijd voor een feestje

                              Op de Mosselbank zeker ?

                              Toch maar even niet .

 

 

                                                    Dit was  dagsluiting

                                                    Gaat afwaarts zonder bergen

                                                    Ogen maar sluiten .

                     


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                              Aan Anne van Egmond , Classic Romance

                              Postbus 338 , Bussum .

                              ( romanties verhaal op verzoek)

 

 

                              Mijn grote liefde

                              Was natuurlijk Platonisch

                              Zij heette Truusje .

 

                              Toevallig was zij

                              Nederlands Kampioene

                             Achthonderd meter .

 

                            En ik trainer - coach

                            Verzorger, masseur en vriend

                            Alles voor de sport .

 

                            En onze muziek ?

                            Vooral West Coast Jazz, ik noem

                            Hier een paar namen .

 

                            Jimmy Giuffre

                            Shorty Rogers, Bob Cooper

                            Bud Shank, Russ Freeman

 

                            En natuurlijk ook

                             Clifford Brown, Charles Mingus

                             Bird and Bud, Trane

 

                             "And all the others "

 

                             Swingen en lopen

                             Allebei op hoog nivo

                             No greater love .

 

                             Ook Robert Schumann

                             Dat speelde ik zelf voor haar

                             Romantisch genoeg ?

                                                   (Jugend Album)

                             En Erik Satie

                             Niet zo moeilijk te spelen

                             Maar toch razend knap 

 

                            Twaalf fantasiën

                             Van Telemann voor dwarsfluit

                            Ja, een leuke tijd.

 

                            Classic Romance

                            Daar moet ik naar luisteren

                            Die stem van Anne !

 

                                        Herzliche GrüBe ,

                                                    ( ook aan Felix )

                                                                                 (Yochem)

                             

                             


-----------------------------------------------------------------------------------------------                                  Summertime

 

                               Zondagmiddagzon

                               Bijna niet te geloven

                               Alleen de wind valt weg .

 

                                Geen reef met stormfok

                                Gewoon lekker dobberen

                                Zonnebril en bier .

 

                                Grevelingenmeer

                                Is plotseling doorschijnend

                                Helder blauw van kleur .

 

                                Iedereen vrolijk

                                Depressies weer verdwenen

                                Liggen in de zon .

 

                                Diep adem halen

                                Verrukkelijke stilte

                                Nog steeds leeuwerik .

 

                               Buurman gaat zwemmen

                               Water precies twaalf graden

                               Lekker opgefrist !

 

                               Eiland in de zon

                               Eén pestklein motorbootje

                               Hele mooie tjalk .

 

                     


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                                   "Moet je die rups zien "

                                    Aldus sprak de  kleine man

                                    "Ai, dat wordt een vlinder !"

 

                                       ( Mijn konversatie van vandaag )

                                                         zo. 18 - 6 - '95  (Yochem)

 

                                       Gegons van vliegen

                                       Zon en wind op blanke huid

                                       Zomer begonnen .

 

                                      Gele dotterbloem

                                      Kleine paarse lathyrus

                                      Allemaal in bloei .

 

                                      Absoluut windstil

                                      Leeuwerik naar grote hoogte

                                      Gezang klinkt helder .

 

                                     This is - was - will be

                                      Paradise regained

                                      As simple as that .


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                             Een soort reisverslag.

 

                             Heden langste dag

                             Bijna zeventien uren

                             Louter zonneschijn .

                                        21 - 6 - '95 , 5.17 uur - 22.03 uur .

 

                             Water  zon en wind

                             Zeilen zwemmen hardlopen

                             Dit heet vakantie .

 

                             Geen plannen maken

                             Zorgeloos dagen vullen

                             Toch steeds bezig zijn .

 

                             Languit in de zon

                             Uiteindelijk overstag

                             Ogen gesloten .

 

                             Hier viert men zomer

                             Noordenwind en toch niet koud

                             Alleen in Zeeland .

 

                            Ook Shell overstag

                            Afzinken 0lieplatform

                            Is toch van de baan .

 

                            Winst voor milieu

                            Niet in geld uit te drukken

                            Gaat om principe .

 

                            Provincie Zeeland

                            Telt meeste zonne uren

                            Zeker ook vandaag !


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                               Een jongetje van vier jaar heeft met

                               zijn opa de zwanen gevoederd en heeft

                               een viertal veren gevonden .

                               Hij houdt er twee in elke hand en

                               probeert nu te vliegen .

 

                               Icarus in het klein .

 

                              "Niet te dicht naar de zon vliegen, hoor "

                      

                              "Waarvoor niet ? "

                              "Dan verbranden je vleugels ! "

 

                               Opa begreep en lachte .


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                               Mini-bundel    ( voor tussendoor )

 

                           "Scarlatti bundel "

                            Titel te verklaren, maar

                             dat gebeurt niet hier .

 

                             Geluk voor later

                             Armzalige mensen toch

                             Altijd maar op zoek .

 

                             Zeer veel warme zon

                             Capucino op terras

                             Volle schaduw boom .

 

                             Stoelen wisselen

                             De zin ervan ontgaat mij

                             Meisje weet beter .

 

                             Mussen op terras

                             Klein koekje bij de koffie

                             Speciaal voor hen .

 

                             Gesprek gaat over

                             Normale standaard oma .

                             Niet afluisteren .

 

                             Grote parasol

                             Daaronder leuke meisjes

                             En maar kwebbelen !

 

                             De grote mode :

                             Lange haren óf zonder

                             Ook gemengde vorm .

 

                             Grote ring in oor

                             Dat hoort er duidelijk bij

                             Soms ook in de neus .

 

                            Einde van de eeuw

                            Het wordt steeds fantastieser

                            Niet stop te zetten .

 

                             En daar zit ik dan

                             Eenzaam dichter op vol terras

                             Gelukkig een spreeuw .

 

                             Het gaat vervelen :

                             Steeds maar hetzelfde volk

                             Hallo en tot ziens .

 

                             Pen niet neerleggen

                             Duizeligheid neemt weer toe.

                             Heel zacht natrillen .

 

                             Angst voor de stilte

                             Kenmerk van moderne mens

                             Lawaai bovenal .

 

                             Snelle gedachtenflits

                             Teveel om op te schrijven

                             Het liegt er niet om .

 

                             Are you no longer....

                             Isn't that a bit cruel ?

                             Forgot about what .

 

                                        Leiden, 30 juli '95

                                                       32 graden C.

 

                                            Terras "Scarlatti"

                                                          (zonder zijn muziek)

                                         

                   


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                           mini-logboekje. nr 1 .  (senryu's)

 

                            Zomeravond zon

                            belooft veel goeds voor morgen.

                            Pijp zonder tabak .

 

                            Onzinnig geschrijf

                            op een zonnige herfstdag.

                            Verwarde gedachten.

 

                            Onzin en kletskoek

                            staan beiden garant  voor een

                            diepgaand onderzoek .

 

                            Ode aan Bashô .

                            Dagelijks nieuwe kikkers.

                            Steeds watergeplons .

 

                            Af en toe de maan .

                            Precies op tijd de bloesem.

                            Daarover dit vers !

 

                            Een bundel apart

                            met onzinnige gedachten .

                            Het tellen frappeert .

 

                            Alweer geen definitie

                            Waarover dit alles gaat .

                                                "Tanka"

                              

 

                            Tuinman Grote Hem

                            Dat vermeldt mijn dag/logboek.

                            Weinig brandnetels.

 

                             Mijn situatie is

                             hierbij aangegeven .

 

                              Positie :

                             52*  11'  28''

                             04*   38'  46'' .

 

                             Een zekere rust

                             daalt thans over mij neder .

                             Schitterende taal!

 

                             Het verheven ideaal :

                             Taalproces aktiveren .

                                             "Tanka "

 

                            Onzin wordt teveel

                            Het schrijven reeds moeizamer

                            Tweemaal reeds teveel ?

 

                            Reeds is ons stopwoord

                            Voor als we niks meer weten.

                            Duurt meestal niet lang .

 

                                              Reeds .

 

                            Hoera

                            Vandaag was ik jarig

                            08-09-'39   - - -  08-09 '98

 

                                                       Zoveel?

 

                                                                 REEDS

 

                           Een reis door het niets

 

                          Het enige dat telt is

                          nog te overzien .

 

                                  Yochem SAX

                                    grappen en bijna Haiku's .

 

                             Zo van die scheepseigenaar

                             die op mijn vraag :

                            "heeft U haar op Uw tenen ?"

                             Mij onnozel en

                                 niet - begrijpend aankeek,

                             en antwoordde  :  "Hoezo ? "

 

                             zijn schip heette  HOBBIT .......

 

                             Zo ook een schipper

                             die nog nooit van

                                    Mark Twain

                                         had gehoord .

 

                             Zijn schip heette

                                        Huckleberry Finn

 

                             Zo ziet U maar weer .

 

                             Overigens ben ik de naam  Gollum

                             als scheepsnaam nog niet tegengekomen .

 

                                      SMÉAGOL

 

                            Totale leegte

                            overheerst de Grote Hem

                            Fier Rood Wit en Blauw .

 

                            Zwarte bessendrank

                            De kleur bijna hetzelfde.

                            Verjaardagspartij. .

                                            08-09-'98  a/b NEHALENNIA

 

                            Verjaardagsregen

                            gutst onophoudelijk neer .

                            Zowaar : het past weer .

 

                            Wat blijft is dromen

                            Het werkwoord is aangepast .

                            Enkelvoud blijkt juist .

 

                            . . of ik schijndood ben. .

                            Dat speel ik nu al jaren

                            Het gaat steeds beter .

 

                           De eenzaamheid in

                           zeventien lettergrepen ..

                           Seizoen na seizoen .

 

                

 

                           

                    

                    


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

                           Nieuwjaarsbundeltje  1998   (Yochem)

 

                             In alle grootsheid

                             drijven wij onbelangrijk

                             naar de Grote Zee .

                                                    "Haiku "

 

                             Heerlijke wartaal -

                             dichterlijk opgeschreven -

                             levert reeds veel op .

                                                     "Senryu "

 

                             Anderhalve eeuw

                             In enkele sekonden...

                             Voorbij trok de bui .

                                         "Haiku ".

 

                            Tergend langzaam tikt

                            de digitale scheepsklok

                            de nacht naar de dag .

 

                             Bijna twee duizend

                             En steeds maar weer kerkklokken

                             Die tijd aangeven .

                             Nieuwe jaren vangen aan

                             Al blijft er veel te wensen .

                                               "Tanka".  01-01-1998  (Yochem)

 

                             Een blanco bladzij

                             Voor betere luisteraar

                             Het daarbij laten .

 

                             Grapje tussendoor

                             Hierbij tot Kunst veheven .

                             "In eigen beheer ".

 

                            

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------                           Nieuwjaars-bundeltje  1999  (Yochem)

 

                          Hoog grijnsgehalte

                          De Kunst van het weglaten

                          Sterk, snel en simpel .

 

                                    Haiku's en aanverwanten .

 

                         Een oeroud begin

                         Alles weer opnieuw denken

                         Deze keer beter !

 

                         Vooruit, nog één keer :

                         Zeventien lettergrepen

                         Daar tussenin dus !

 

                        Molens draaien niet.

                        Wieken in de vreugdestand

                        De lente nadert .

                                                     "Haiku", voorjaar   '98 .

 

                        Punt heeft een vriendin.

                        Ze komt steeds weer op bezoek.

                        Wat blijft er voor mij?

 

                       Zeilen, zeilen en nog eens

                       Veel lange rakken maken .

                                                       "Tanka"

 

                       Ook zonder vriendin

                       is het goed overstag gaan.

                       Daaraan steeds gedacht !

                                                         "Senryu"

 

                      Dit lege blad grijnst

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       U toe .

                             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                 Stilstaande verzen

                                 behoeft men niet te schrijven.

                                 Pasen zonder ei .

 

                                 " Op dit ogenblik

                                zijn er voor U geen berichten "

                                Einde van gesprek .

                                                               ( GSM)

 

                                Gesjoemel met klok .

                                Is het al tijd voor honger ?

                                Zomertijd gaat in .

 

                                 Een schip als Kunstwerk

                                 En dan zeilen bovendien .

                                 Het lijkt wat teveel .

                                                a/b Nehalennia .

 

                                 Gebroken spiegels

                                 weerkaatsen in duizendvoud

                                 de gebarsten droom .

 

                               Haiku voor  Robert Vollekindt,

                                          Koekelare    ( zaterdag 20 juni 1999)

 

                               Stroom en onderstroom

                               zorgen samen voor iets nieuws ,

                               zelfs al lijkt het oud .

 

 

                                Het jaar tweeduizend

                                nadert met rasse schreden.

                                ik krabbel terug .

 

                   -   -   -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                          


----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                Klaar met de wereld

                                Alles is gezegd - gedaan

                                En leidde naar niets .

 

                                                   Haiku

 

                               Tot meerdere eer

                               Van nageslacht en zo voort

                               Het was een poging .

 

                               Niets meer dan dat - niets minder

                               Het lijkt erop - gaat lijken .

 

                                                    Tanka .

 

                               Alle wijn verzopen

                               De paddo's opgepeuzeld

                               Alles tot hiertoe .

 

                                                       Senryu .

 

                             Eli  Eli  Lama  Sabachtani

                           


-----------------------------------------------------------------------------------------------